top of page

Postępowanie administracyjne

 

  • Reprezentowanie stron w postępowaniu administracyjnym i podatkowym,

  • Występowanie przed ZUS, Urzędami Skarbowymi, organami administracji publicznej i samorządowej,

  • Zamiana prawa wieczystego użytkowania na własność,

  • Regulowanie stanu prawnego nieruchomości,

  • Negocjowanie warunków służebności, w tym służebności przesyłu.

 

bottom of page