top of page

Spory sądowe

 

Doświadczenie oraz praktyka w postępowaniach sądowych i administracyjnych obejmuje dziedziny prawa, w których Kancelaria JSRadcowie świadczy obsługę. Oferujemy obsługę prawną związaną z prowadzeniem sporów sądowych na wszystkich etapach od negocjacji przedsądowych, poprzez proces sądowy, do postępowania egzekucyjnego.

Nieruchomości:

 • Windykacja należności od członków Spółdzielni/Wspólnoty,

 • prowadzenie sporów związanych z egzekwowaniem roszczeń wynikających z rękojmi oraz gwarancji w ramach procesów inwestycyjnych oraz budowlanych,

 • reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych dotyczących zabudowy i zagospodarowania nieruchomości,

 • postępowanie o ustanowienie służebności przesyłu,

 • postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorcy przesyłowego

 • spory związane z zaskarżeniem uchwał organów Spółdzielni/Wspólnoty.

Przedsiębiorcy/osoby fizyczne:

 • Prowadzenie spraw o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki akcyjnej,

 • dochodzenie należności od kontrahentów,

 • odszkodowania od ubezpieczycieli.

Prawo pracy:

 • Spory pracownicze związane z wypłatą odszkodowania z tytułu rozwiązania umów
  o pracę,

 • wypłaty wynagrodzeń pracowniczych oraz odpraw pieniężnych,

 • sprawy z związane z uznaniem umowy zlecenia jako umowy o pracę.

A także:

 • Sprawy rozwodowe, alimentacyjne i o podział majątku pomiędzy małżonkami,

 • zniesienie współwłasności,

 • stwierdzenie nabycia spadku i sprawy o dział spadku.

Prawo sportowe:

 • Reprezentowanie zawodnika oraz klubu w toku postępowania przed organami związkowymi a także przed Trybunałem Arbitrażowym do Spraw Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim,

 • dochodzenie od kluby wypłaty zaległego wynagrodzenia na rzecz zawodnika,

 • postępowanie o rozwiązanie kontraktu zawodnika z klubem z przyczyn leżących po stronie klubu,

 • dochodzenie wydania listu czystości zawodnikowi przez klub,

 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych  przysługujących klubowi od byłego prezesa.

bottom of page