top of page
Arkadiusz Jarosiński
radca prawny
JSradcowie - kancelaria radców prawnych, Jarosiński & Sybilski

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2001 r.), Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2002 r.) oraz Szkoły Praw Człowieka przy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (2002 r.). Od 2002 r. współpracował ze stołecznymi kancelariami radców prawnych: Kancelarią Radcy Prawnego Zdzisława Pawlickiego oraz Kancelarią Radcy Prawnego Jarosława Makucha. Specjalizował się w obsłudze wspólnot, spółdzielni mieszkaniowych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek cywilnych oraz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

W 2012 r. założył własną kancelarię VERITAS LEX świadczącą usługi w zakresie prawa materialnego i procesowego. Równolegle do działalności prawniczej współpracuje z organizacjami pozarządowymi. W latach 1998-2007 był związany ze Stowarzyszeniem Amnesty International, ostatnio na stanowisku dyrektora. Od 2007 r. współpracuje z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, dla której świadczy poradnictwo prawne oraz prowadzi szkolenia z zakresu prawa dla organizacji pozarządowych. Jest też jednym z fundatorów Fundacji Wspierania Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych „Tractus” działającej na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących cele społecznie i ekonomicznie użyteczne. Amatorsko uprawia piłkę nożną oraz bieganie. Jest absolwentem szkoły muzycznej I oraz II stopnia w klasie fortepianu.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego ukończył w 1996 r. Po studiach rozpoczął pracę jako samodzielny prawnik w Kancelarii Radcy Prawnego Zdzisława Pawlickiego, a następnie Jarosława Makucha. Zajmował się głównie pomocą prawną spółkom prawa handlowego - pisał i opiniował umowy z kontrahentami swoich klientów w zakresie ich zgodności z prawem i interesami mocodawcy, doradzał także w sprawach podatkowych i pracowniczych. Specjalizuje się również w obsłudze prawnej wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych (organy statutowe, sprawy członkowskie i regulaminowe, reprezentowanie spółdzielni lub jej członków w sporach sądowych).  Od wielu lat obsługuje prawnie organizacje pozarządowe, m.in. Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza”, Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Fundację HELP.NGO Polska oraz Fundację Ronalda McDonalda.

Osobiste zainteresowanie sportem - grał w koszykówkę w MKS MOS Pruszków -  i jego aktywne uprawianie łączy z członkostwem w zarządach dwóch klubów sportowych (MKS Pruszków i AZS Uniwersytet Warszawski), pomagając w prawnych aspektach ich specyficznej działalności. Był także agentem młodych koszykarzy reprezentując ich interesy zarówno względem klubów jaki i przed Trybunałem Arbitrażowym do Spraw Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim. W latach 2014-2016 Sędzia Dyscyplinarny Warszawskiego Okręgowego Związku Koszykówki, a od 2016 r. Przewodniczący Komisji Odwoławczej Polskiego Związku Koszykówki.

 

 

 

 

Michał Sybilski
radca prawny
JSradcowie - kancelaria radców prawnych - Jarosiński & Sybilski
bottom of page