top of page

Nieruchomości

 

SPÓŁDZIELNIE I WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

 

 • obsługa organów (posiedzenia zarządu, rady nadzorczej i walne zgromadzenia) w tym przygotowywanie projektów uchwał,

 • zgłaszanie zmian w KRS,

 • tworzenie i zmiany w statucie, regulaminach i innych aktach wewnętrznych,

 • prowadzenie spraw związanych z własnością gruntów,

 • odwołania od opłat za wieczyste użytkowanie,

 • przygotowywanie lub opiniowanie przedstawionych umów
  z dostawcami wszelkich usług,

 • sprawy pracownicze w tym spory sądowe,

 • wszelkie sprawy w relacjach członkowie – Spółdzielnia/Wspólnota,

 • bieżąca windykacja należności poprzez wysyłanie wezwań
  do zapłaty,

 • przygotowywanie porozumień z dłużnikami, kierowanie
  i prowadzenie spraw sądowych,

 • postępowanie egzekucyjne w tym eksmisje (z lokali lokatorskich) i licytacje mieszkań (odrębna własność
  lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu).

 

 

 

A TAKŻE

 

 • Audyty nieruchomości,

 • współpraca z agencjami pośrednictwa nieruchomości,

 • pomoc członkom spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty w relacjach ze spółdzielnią/wspólnotą,

 • wytaczanie i prowadzenie sporów przeciw
  spółdzielniom i wspólnotom w imieniu jej członków,

 • współpraca z deweloperami,

 • odzyskiwanie nieruchomości,

 • sprawy o ustanowienie służebności przesyłu lub stwierdzenie jej zasiedzenia.

 

bottom of page