top of page

Organizacje pozarządowe

 • Kompleksowa obsługa prawna,

 • obsługa organów organizacji (posiedzenia zarządu, komisji rewizyjnej czy walne zgromadzenia członków),

 • zgłaszanie zmian w KRS,

 • tworzenie nowych i zmiany w istniejących statutach, regulaminach innych aktach wewnętrznych organizacji,

 • opinie w sprawach podatkowych i współpraca z działem księgowości w tym zakresie,

 • przygotowywanie projektów i opiniowanie przedstawionych umów związanych z działalnością organizacji (kontrahenci zewnętrzni, pracownicy, zleceniobiorcy),

 • występowanie i reprezentacja organizacji względem takich instytucji jak urzędy skarbowe, urzędy samorządowe, NFZ, PFRON, PARP itd.,

 • sprawy pracownicze w tym spory sądowe,

 • wszelkie sprawy w relacjach członkowie – organizacja,

 • windykacja należności (w tym składek członkowskich) poprzez wysyłanie wezwań do zapłaty, przygotowywanie porozumień z dłużnikami, kierowanie i prowadzenie spraw sądowych, postępowanie egzekucyjne (komornicy),

 • prowadzenie i reprezentowanie organizacji w sprawach administracyjnych, podatkowych i sądowych. 

 

A także:

 

 • Audyty organizacji w tym jej wewnętrznych aktów prawnych,

 • pomoc prawna przy realizacji konkretnych projektów,

 • szkolenia dla władz organizacji, jej członków,

 • udzielanie porad prawnych członkom organizacji na zlecenie organizacji.

 

 

bottom of page