top of page

Prawo sportowe

Dla klubu:

 

 • Kompleksowa obsługa prawna klubu (działającego w formie stowarzyszenia lub Sportowej Spółki Akcyjnej),

 • obsługa organów klubu (posiedzenia zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej i walne zgromadzenia),

 • zgłaszanie zmian w KRS,

 • współpraca z księgowością, porady w sprawach podatkowych,

 • tworzenie nowych i zmiany w istniejących statutach, regulaminach innych aktach wewnętrznych) klubu,

 • obsługa prawna agencji sportowych i menadżerów,

 • utrzymywanie relacji z polskim związkiem,

 • zmiany barw klubowych (rozwiązanie dotychczasowej umowy – zawarcie nowego kontraktu),

 • odwołania do organizacji związkowych w związku nałożeniem kary na klub, dyskwalifikacja itd.,

 • dochodzenie odszkodowań od ubezpieczycieli w związku z kontuzjami zawodników.

Dla zawodnika:

 

 • Pomoc prawna zawodnikom przy zawieraniu kontraktów, w tym opiekunom prawnym przy zawieraniu kontraktów przez zawodników niepełnoletnich (tworzenie umów lub opiniowanie przedstawionych projektów),

 • odwołania do organizacji związkowych w związku z niewydaniem listu czystości przez klub zawodnikowi.

bottom of page